Pracownia Projektów i BPI
Architekt Piotr Koziej

Pracownia, oprócz projektowania nowych obiektów, zajmuje się w szczególności wykonywaniem projektów adaptacji i modernizacji obiektów istniejących, także tych wpisanych do rejestru zabytków, oraz wprowadzaniem nowych funkcji do istniejących obiektów, w tym zabytkowych.