Pracownia Projektów i BPI
Architekt Piotr Koziej

mgr inż. arch. Piotr Koziej

od 2008członek Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej przy Marszałku woj. Kujawsko-Pomorskiego
od 2004Prezes SARP Oddział w Toruniu
od 2001członek KPOiA (Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów) w Bydgoszczy od chwili założenia
1996-1999zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Systemy komputerowe w dokumentacji konserwatorskiej” na Uniwersytecie M.Kopernika
1993P. Koziej, S. Skibiński, O potrzebie rewaloryzacji wczesnośredniowiecznej rotundy i palatium na Ostrowie Lednickim, artykuł w: „Ochrona Zabytków” 1993, nr 1, s.20
od 1991Pracownia Projektów i Biuro Prowadzenia Inwestycji Architekt Piotr Koziej
1988-1991Pracownia Projektów Przedsiębiorstwa Badań i Konserwacji Zabytków „Renbud” Toruń
1986-1987studia podyplomowe w Ecole d’Art et d’Architecture w Marsylii, Francja - Certificat d’Etudes Approfondis en Architecture „Architecture et Nouvelles Technologies”
1984-1985Pracownia Projektów BHZ PKZ „Casbah” Algieria - rewaloryzacja zabytkowego zespołu architektonicznego cytadeli Casbah w Algierze, Algieria
1983-1988Pracownia Projektów Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków w Toruniu
1976-1982studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
Stała współpraca: mgr inż. arch. Marzena Dybowska